Честит празник, Българи!

ноември 01, 2017 0 Коментара

Днес е 1-ви ноември - ден на народните будители. Честит празник, Българи!

Вик ся вика от Балкана,
Та ся слуша по света:
Блъгаринът на крак стана,
Та си иска слобода.
Чюйте, шопе и загорци,
Македонци, романци!
Сбирайте ся под пряпорци,
Храбри блъгарски момци!
Стига вече толкоз время
Робйе турчину да сме,
На тоз вражйе, псешко племя
Покорено владенйе.
Притръчете, братко драга,
Кой е вряден за войник,
Да изгоним тогоз врага,
Тоз изедник и кръвник...

-Найден Геров


Един ден с особена, изключителна стойност за нас. Ден на Свети Иван Рилски, Иван Селимински, братята Димитър и Константин Миладинови, Георги Стойков Раковски, Васил Априлов, Васил Левски, Христо Ботев, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри Чинтулов, Петко Р. Славейков, Никола Бацаров, Константин Костенечки, Григорий Цамблак, Йоасаф Бдински, Владислав Граматик, Димитър Кантакузин, Петър Парчевич, Петър Богдан, Паисий Хилендарски, Матей Граматик, поп Пейо, Неофит Бозвели, Неофит Рилски, Иван Вазов, Стоян Михайловски, Григор Пърличев, Александър Екзарх, Никола Бобев, Стефан Антонов, Иван Богоров, Нешо Бончев, Найден Геров, Йоаким Груев, Христо Г. Данов, Софроний Врачански и още много други забравени и незнайни дейци. Поклон!
miro

Домът не е там, където ти се налага да бъдеш, а там, където е сърцето.