Настройка на nginx за работа с wordpress permalinks

февруари 27, 2018 , , , 0 Коментара

nginx


С wordpress имате възможност да създавате персонализирана структура на URL адресите за публикации, страници и архиви.

* nginx е високопроизводителен уеб сървър, а също и WWW, SMTP, POP3 и IMAP прокси сървър. Можете да го свалите от тук.
* wordpress (уърдпрес) е свободен софтуер с отворен код за създаване на блогове и/или сайтове. wordpress е базиран на PHP и MySQL.

Има няколко основни вида permalinks (постоянни връзки),

пример:
https://alterminds.xyz/?p=123, може да бъде описан и така -
https://alterminds.xyz/nginx-wordpress-permalinks/


nginx wordpress permalinks
wordpress permalinks

Въвеждането в експлоатация на така наречените постоянни връзки /permalinks/ става посредством редакция на сървърния блок на nginx.

1. Редактираме нашия конфигурационен файл.

$ sudo nano /etc/nginx/site-enabled/alterminds.conf
2. Редактираме/добавяме на следното в блока на сървъра:

location / {
      try_files $uri $uri/ /index.php?$args; 
}

Ако вашия wordpress се намира в директория различна от главната директория (примерно в /blog/), може да използвате следния код:

location /blog/ {
      try_files $uri $uri/ /index.php?$args; 
}

3. Запазете и затворете файла. Рестартирайте / презаредете своя nginx сървър, като изпълните командата:

$ sudo systemctl reload nginx

или

$ sudo /usr/sbin/nginx -s reloadПовече информация относно nginx може да намерите тук.
Искате собствен VPS + уеб сървър? Разгледайте предложенията на Vultr или DigitalOcean.

miro

Домът не е там, където ти се налага да бъдеш, а там, където е сърцето.